Tashqi migratsiya - bugun va erta: tahlil va munosabat

Tashqi migratsiya - bugun va erta: tahlil va munosabat
Bugungi kunda dunyo mamlakatlari tomonidan amalga oshirilayotgan ijtimoiy-siyosiy sohalardagi islohatlar zamirida tashqi mehnat migratsiyasini tartibga solish borasidagi ishlarni takomillashtirish jahon hamjixatligining oldida turgan asosiy vazifalaridan biri sifatida e’tirof etilmoqda. Asosiy e’tiborli jihatlardan biri shundaki tashqi mehnat migratsiyasida ishtirokchi davlatlar sonining so‘ngi yillarga nisbatan ortishi bugungi kunda ushbu masalaga yanada ko‘proq e’tibor berish zarurligini talab qilmoqda. Tashqi migratsiya va islohatlar Tahliliy... ...

O'xshash yangiliklar